معرفی مرکز :


شرکت بهینه دست چین توشه سبز درسال 1396 با توجه به رویکرد نوسازی صنایع بسته بندی و بهره جویی از تکنولوژی مدرن در زمینه ی بسته بندی حبوبات ، غلات ، قند وشکر ،زعفران و …. به بهره برداری رسید .
احترام به سلایق مشتری ، سلامت فرآورده های بسته بندی تعهد بر تضمین ایمنی وسلامت مصرف کننده .
بهبود مستمر کیفیت ، و فرهنگسازی در جهت جایگزینی حبوبات ایرانی وارگانیک به جای حبوبات خارجی و ارائه قیمت رقابتی متناسب با نوع محصولات و ارج نهادن به فرهنگ ایرانی از اهداف و آرمانهای شرکت بهینه دست چین توشه سبز میباشد .
ISO9001:2015 وISO22000:2018 و همچنین اخذ سیب سلامت جهت تمامی محصولات و همچنین پروانه استاندارد جهت محصولات تولیدی نموده است تا هرچه بهتر بتواند جهت نیل به اهداف ذیل گام بردارد .
در این راستا شرکت بهینه دست چین توشه سبز با ثبت برند خوش خوراک 1733 و زر 9614 اقدام به تولید و بسته بندی محصولات می نماید .
1-تأمین شکر استان سمنان در سال 1399( فروشگاههای اتکا ،رفاه ، هایپر فامیلی مدرن و …)
2-تأمین حبوبات و غلات هایپر مارکت شجاعی و … ازسال 1398