تماس با ما

بهینه دست چین توشه سبز

 

مدیر عامل : امیر آذری عسگری  

                                 شماره تماس :09122582304  و  09354248679

 

شماره تماس های شرکت :

                                                     09909143783     و 09909143784

 

شماره تماس دفتر مرکزی :   02177144267

02334289590-92 :تلفنهای کارخانه
02334289593: فاکس کار خانه

آدرس : شهرک صنعتی ایوانکی ،بلوار صنعت ،بلوار تلاش ، بلوار انقلاب ، خیابان پارس 1